CES2017: Jak by mohlo vypadat Czech demo na CES 2018

CES 2017 končí, šlo o 50. ročník, který se do dějin zapíše nejen tímto kulatým výročím, ale i faktem, že zde poprvé byla oficiální česká sekce v Eureka parku. CzechInvest v rámci programu CzechDemo podpořil vybrané start-upy ( Oscar TechSix Guys LabsXTND a PIXBUF ) a pomohl jim dostat se na největší veletrh spotřební elektroniky. Škarohlíd by mohl říct, že účast pouze 4 projektů v nevzhledných, nejednotných stáncích ve sklepě u záchodů s nejasnými pravidly výběru a řadou zmatků nebyla příliš důstojná, ale pochopme, že nejsme tak vyspělá země jako Francie, Holansko, Kanada, Izrael nebo třeba Ukrajina.

Rozumějme si dobře. Nechci kritizovat letošní počin CzechInvestu, naopak jsem rád, že se Česká republika odhodlala něco takového zkusit! Když se něco dělá poprvé, málo kdy je to dokonalé. Navrhuji se s z letošního ročníku poučit a navrhnu scénář pro ročník 2018. Pojďte se zasnít se mnou.
únor 2017: CzechInvest vyhlašuje otevřenou start-up soutěž

Místo dnes velice formálního a byrokratického procesu výběru z přihlášených projektů CzechInvest vyhlašuje start-up soutěž pro české týmy s dobrým nápadem. Podmínkou je pouze inovativnost, fungující prototyp nebo služba a kritérii výběru jsou: připravenost projektu, kvality týmu, potenciální společenský přínos. O vítězi nerozhodují úředníci, ale odborná porota složená z investorů, novinářů a lidí z oboru. Vybírá se 20 projektů, z pěti oblastí, které vláda ČR označí jako české startupové priority. Nemůžeme být dobří ve všem!

květen 2017: Výběr top 20 projektů, které získávají podporu na rok 2018

V květnu, tedy s dostatečným předstihem je vybrána dvacítka projektů. CzechInvest zajišťuje medializaci vítězů v ČR, což fungovalo již letos, a přiděluje každému projektu mentora, který pomáhá týmu s přípravami na rok 2018.

záři 2017: Prezentace na akci v ČR

CzechInvest spolu s akademií věd a CEA pořádá dvoudenní konferenci v Praze. Na tu je pozváno 50 novinářů z ČR a 50 novinářů ze zpřátelených evropských zemí. Jsme jednou členy EU, v každé zemi je nějaká lokální agentura podporující start-upy a pro tu českou dvacítku je to dobrá příležitost si v praxi vyzkoušet svou prezentaci a získat včas zpětnou vazbu, ze které se jde poučit.

listopad 2017: CzechInvest bere startupisty na zahraniční akci

V rámci přípravného programu bere CzechInvest zástupce vybraných startupů na zahraniční velkou akci, aby se seznámili s atmosférou a načerpali inspiraci. Jak říká zlaté pravidlo: Nestačí dělat věci nejlíp jak umíte. Musíte je dělat tak, jak fungují a nejsnazší cesta je se inspirovat u těch, kterým to funguje.

listopad 2017: CzechInvest již má jasno, co a jak proběhne va CES 2018

Protože by CzechInvest začal vše řešit mnohem dřív a s letošní zkušeností, tak má zajištěno lepší místo na veletrhu a vybral českého designera, který pro toto místo navrhne jednoduchý, ale jednotný visuální styl celé CzechDemo sekce. Ten se bude používat na všech akcích CzechInvestu v roce 2018. Zároveň je spuštěn web prezentující celý program i 20 vybraných startupů v 5 hlavních jazycích a začínají se pilovat press materiály a prezentace projektů.

leden 2018: CES elegantně


  • CzechInvest ve spolupráci s CEA, podobně jako francouzi nebo třeba holanďani letos, pořádá den před CES uzavřenou akci pro vybrané zahraniční novináře z médií zaměřených na prioritní obory. Na té se prezentuje 20 českých startupů, klidně 50 - 100 předem dohodnutým (rozuměj zaplaceným) médiím, které mají čas se seznámit s českými projekty, všimnout si jich a napíší o nich.
  • CzechInvest zajišťuje pro české startupy prezentaci na jedné z otevřených novinářských  akcí jako je DigitalFuture, ShowStoppers, EuroTech Lounge apod. Zde už je na startupech jestli dokáží svým produktem oslovit další média
  • Na veletrhu česká expozice vsází na to, co máme a jsme v tom dobří. To znamená, že kromě prezentace samotných startupů je zde i malá lounge pro pozvané VIP partnery a média nabízející české pivo a hezké české hostesky. Jde o místo, kde startupy mohou vést jednání s médii a potenciálními partnery mimo shon veletrhu.


zbytek roku 2018: Pokračuje prezentace startupů na relevantních akcích

CzechInvest pro každý z 5 prioritních podoborů vybírá 1 - 3 další menší oborové konference, veletrhy či akce a tam pomáhá s prezentací jednotlivým startupům. Díky tomu není účast na CES 2018 jen výkřikem do tmy, ale součástí dlouhodobější strategie.

Francouzská sekce CES 2017

Potřebujeme státní startupovou podporu?

Závěrem by bylo asi dobré se zamyslet, zda opravdu takovou startupovou podporu potřebujeme? Z principu věci pomůže 20 firmám a za nimi zůstanou stovky znevýhodněných projektů, na které se nedostane a tím se deformuje trh. Z lokálního českého pohledu je to podle mého názoru spíš špatně a stát by se měl soustředit spíš na jednodušší a lépe fungující podnikatelské prostředí. Problém je, že z globální perspektivy tečou neuvěřitelně obrovské státní peníze do startupů ve skoro celé Asii, v řadě evropských zemí i v Americe. Pokud Česká republika nepodpoří ty nejlepší z nejlepších co má, tak je vlastně znevýhodní proti firmám z regionů, kde tato podpora funguje. Svět prostě není ideální a je potřeba hrát podle jeho pravidel a soukromé peníze nevyřeší všechno.

Izraelská sekce CES 2017

Česká sekce CES 2017

Závěr

Vím, že to co navrhuji je nerealizovatelné jak v ČR, tak ve většině zemí světa. Státní dotační programy nedokáží být takto propracované a hlavně narážejí na problém výběru projektů. Nicméně jsem se snažil nabídnout pohled startupisty, který se již 3. rok snaží s Fripitem na globálním trhu něco dokázat a cítí co by mu opravdu pomohlo. Celou dobu to děláme za své peníze, bez jakékoli státní podpory a tudíž víme co nám chybí a co nás pálí. Třeba to někoho aspoň částečně inspiruje.
 

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Jak jsem zachraňoval Airu

Okradli stařenku! Viva Las Vegas